Windykacja przedsądowa

Supra Lex podejmuje szereg specjalistycznych działań. W pierwszej kolejności polegają one na ustaleniu kondycji finansowej dłużnika oraz dokonaniu oceny możliwości spłaty zadłużenia. Następnie podejmowane są negocjacje z dłużnikiem. Na wniosek wierzyciela zawieramy ugody pozasądowe i zapewniamy nadzór nad ich wykonaniem. Równolegle podejmujemy działania mające na celu przygotowanie pełnej dokumentacji koniecznej do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, a także zabezpieczenia długu na tym etapie.

Windykacja sądowa

Kiedy dłużnik uchyla się od zapłacenia należności uniemożliwiając tym samym ich odzyskanie na drodze polubownej, Supra Lex podejmuje działania na drodze postępowania sądowego. W tym zakresie zapewniamy:

  • wybór optymalnego trybu postępowania (postępowanie nakazowe, postępowanie upominawcze),
  • przygotowanie pozwu o zapłatę (z uwzględnieniem rygorów postępowania sądowego w sprawach gospodarczych),
  • zastępstwo procesowe na posiedzeniach sądowych (współpracujemy z adwokatami i radcami prawnymi na terenie całego kraju),
  • prowadzenie postępowania sądowego aż do momentu uzyskania tytułu wykonawczego,
    dochodzenie roszczeń w postępowaniu mediacyjnym.