Czynności na tym etapie obejmują m.in. kontakt z dłużnikiem, negocjacje z dłużnikiem, kierowanie wezwań do zapłaty różnymi środkami komunikacji, przygotowywanie projektów ugód z dłużnikami i monitorowanie przebiegu realizacji.