Supra Lex specjalizuje się również w windykacji należności trudnych, pokomorniczych, kiedy postępowanie egzekucyjne zakończyło się wydaniem postanowienia o umorzeniu egzekucji ze względu na bezskuteczność.

Oferujemy ciągły monitoring aktualnej sytuacji majątkowej dłużnika. Nadto, w przypadku wierzycieli, którzy nie uzyskali zaspokojenia swojej wierzytelności pomimo przeprowadzenia egzekucji przeciwko Sp. z o.o., dokonujemy analizy sytuacji faktycznej i prawnej pod kątem solidarnej odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki (art. 299 ksh).

W przypadku, gdy dłużnik wyzbywa się składników majątkowych by uniknąć ich zajęcia w postępowaniu egzekucyjnym, Supra Lex oferuje podjęcie środków prawnych pozwalających na złagodzenie ryzyka niewypłacalności dłużnika:

  • Skarga pauliańska (527 kc i n.),
  • możliwość pociągnięcia niesolidnego dłużnika do odpowiedzialności karnej (art. 286 §1 kk).