Umowa przelewu wierzytelności pociąga za sobą skutek prawny w postaci przeniesienia przysługującej wierzytelności na Supra Lex wraz ze wszystkimi związanymi z nią prawami. Skupujemy:

  • wierzytelności główne,
  • noty odsetkowe,
  • kary umowne,
  • kaucje gwarancyjne – w szczególności za wykonane roboty budowlane.