Odzyskamy Twoje mienie

Zmienimy obrót wydarzeń

Rozwiążemy Twój problem

Zakończymy sprawę sukcesem

Skuteczność naszych usług wynika z unikalnego połączenia wieloletniego funkcjonowania w biznesie z wszechstronną wiedzą prawniczą, popartą doświadczeniem procesowym.

W ramach procesu rozwoju działalności, a także wzbogacania oferty produktowej i podnoszenia jakości świadczonych usług, jesteśmy zaangażowani w zewnętrzną obsługę z zakresu działań weryfikacyjnych i prewencyjnych. Prowadzimy kompleksowy proces zarządzania wierzytelnościami, który obejmuje następujące elementy: